12.4.15

Marmara Grubu Vakfı “18. Avrasya Ekonomi Zirvesi” -Uğur Özgöker Haberi

PARLAR MEDYA  
Marmara Grubu Vakfı “18. Avrasya Ekonomi Zirvesi”

Uğur Özgöker Haberi
Marmara Grubu Vakfı “18. Avrasya Ekonomi Zirvesi” 7-10 Nisan 2015 İstanbul WOW Otelde gerçekleşti. İpek Yolu: Ekonomi, Enerji, İletişim Teknolojileri ile ilgili oturum;
İPEK YOLU: EKONOMİ, ENERJİ, İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
OTURUMU
Bu oturumun genel fikri;İPEK YOLU’ nun çağın felsefesi olduğu konusuna odaklanmıştı.Son 20 yılda network ( Ağ- Şebeke ) ekonomisinin çizdiği grafik Dünyamızı “Entelektüel Kapitalizm” e taşıdı. İletişim teknolojileri geliştikçe ve bilgiye erişim hızı arttıkça entelektüel kapitalizm Dünyanın gündeminde daha da önemli bir konuma sahip olacaktır.
İlk konuşmacı Azerbaycan Enerji Bakanı Natık ALİYEV idi. Azerbaycan Enerji Bakanı Azerbaycan’ın GSYH’ nın bir önceki yıla göre % 8 arttığını ve Petrol ve Doğal Gazın Azerbaycan’ın ekonomisinin temeli olduğunu belirtti. 2010-2014  arası petrol ve doğalgaz üretimi artmadı, sabit kaldı ancak 2014 den beri üretim artma trendine girdi. Şahdeniz 1 Projesinin ilk yatırım aşaması başladı. 2021 de Proje tamamlanacak ve Doğal Gaz Avrupa’ya uzanacak.  BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN Petrol Boru Hattı ve BAKÜ-TİFLİS-ERZURUM Doğal Gaz Boru hattı gerek Azerbaycan ekonomisi gerek diğer bölge ülkelerinin ekonomileri için çok önemli ancak AB Enerji Güvenliği için hayati bir rol oynayacak. Azerbaycan Avrupa için gittikçe daha da önemli olacak. AB’ nin Azerbaycan’dan ithalatı % 25 daha artacak. Şahdeniz 1 ve 2 Projesinin en büyük ortakları Avrupalı petrol şirketleri. Örnek olarak Şahdeniz 1 Petrol Projesinin en büyük ortağı % 28.8 hisse oranıyla İngiliz Petrol firması BP dir. Azeri Devlet Petrol Şirketi SOCAR, Türkiye Petrolleri A.O. gibi diğer küçük ortakların hisse payları % 10-16 arasında değişiyor. Natık ALİYEV ayrıca slaytlarla Azerbaycan ve Orta-Asya’dan Avrupa’ya gidecek Petrol ve Doğal Gaz boru hatlarını ( pipe-line ) detaylı olarak anlattı.
2. konuşmacı Afganistan Ekonomi Bakanı Hukum Khan HABIBI idi. Afganistan’ın Asya ve Avrupa arasında kültürel bir bağ oluşturduğunu ifade etti. Afganistan’ ın Doğudan-Batıya, Kuzeyden-Güneye giden bütün yolların kavşağında ve kesişme noktasında bulunduğunu belirtti. 2015 yılını Afganistan Hükümetinin “Ekonomik Yapılanma” yılı olarak ilan ettiği ve bu geçiş ( transition period ) döneminde bazı zorluklar çekeceklerinin farkında olduklarını ekledi. Karşılıklı ekonomik işbirliği ve birliktelik BARIŞ’ ı getirmektedir. Barış en önemli ve değerli unsurdur. Barış içinde bir Dünya ve Bölge için Avrasya Bölgesinde “Ekonomik İlişkiler” i geliştirmeliyiz diye sözlerini bitirdi.
3. olarak Karadağ Başbakan Yardımcısı Vujica LAZOVIC konuştu. Bugün “Küresel” i konuşuyoruz yerel ( lokal ) ‘ i değil. Nüfus ve yüzölçümü bakımından küçük Karadağ ile büyük Brezilya aynı teknolojiyi kullanıyorlar. Yani küreselleşme var. Eğer Devletler olarak “Değişimi” gerçekleştiremezsek “Uluslararası Rekabet” in dışında kalırız dedi. Karadağ’daki internet kullanımı ve internet domain ( alan adları ) sayılarından bahsetti. Karadağ’ da iletişim teknolojilerinin çok ucuz ve kolay ulaşılabilir olduğunu ifade etti.
Daha sonra Makedonya Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Bayan Jerry NAUMOFF konuştu. Makedonya’nın Avrupa ve Asya arasında bir kavşakta bulunduğunu söyledi. Makedonya’ nın iyi eğitilmiş genç bir nüfusu olduğunun altını çizdi. Makedonya’da 12 Bölge    ( zone ) olduğunu ve Makedonya’da yatırım yapacak yabancı firmaların 10 yıl vergiden ve KDV’ den muaf olacaklarını dolayısıyla Makedonya’ya yatırım yapacak yabancı firmaların çok karlı çıkacağını belirtti.  Makedonya’nın küçük bir ülke olmasına rağmen Avrupa’ nın birçok ülkesi ile STA ( Serbest Ticaret Antlaşması ) yapmış olduğunu ve Makedonya’da üretilen malların bütün Avrupa ülkelerine serbestçe ihraç edilebildiğini söyledi. Dünya Bankası’nın      ( World Bank -  IBRD ) Avrupa’da en çok Makedonya’da aktif olduğunu ve birçok altyapı projesini know-how ve finansman bakımından desteklediğini ilave etti. Makedonya’da enflasyon oranının çok düşük olduğunu ve 2016 yılından itibaren Makedonya Devletinin her öğrenciye ücretsiz bir tablet bilgisayar dağıtacağını belirtti. Makedonya’ da okullaşma oranının Nüfusun % 90 nını aştığını, bütün öğrencilerin birden çok Avrupa dilini bildiğini, Makedonya’nın nüfus ve yüzölçümü olarak küçük olmasının Makedonya’nın kalkınması için dezavantaj değil aksine büyük avantaj sağladığını söyleyerek konuşmasını tamamladı.
Sonraki konuşmacı Afrika’dan Uganda Ulaştırma Bakanı Steven CHEBROT idi.  Uganda Ulaştırma Bakanı genelde Afrika’ nın özelde ise Uganda’ nın ekonomik potansiyelinin çok yüksek olduğunu, serbest piyasa ekonomisini bütün kurum ve kurallarıyla uyguladıklarını söyledi. Uganda da petrol kaynakları ve rezervleri tespit edildiğini 2016 yılından itibaren Uganda da petrol üretilmeye başlanacağını ekledi.
Eski Avusturya Şansölyesi ( Başbakan ) ve Viyana Ekonomi Forumu Başkanı  Dr. Erhard BUSEK ise “Ekonomi” nin çok önemli olduğunu belirtti. Ayrıca “BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ” nin altını çizdi. “İŞBİRLİĞİ”  ve “REKABET” in birbirine rakip kavramlar gibi görünse de aslına birbirlerini tamamlayıcı unsurlar olduğunu ifade etti. Bilim ve Teknolojideki işbirliğinin bütün ülkelerin yararına olduğunu, REKABET’ in ise teknolojik gelişmelerin artması, inovasyon ve girişimcilik için çok iyi sonuçlar ortaya çıkardığını belirtti. İPEK YOLU’ nun işbirliği ve rekabet için fırsatlar sunduğunu, teknolojik gelişmelere adapte olmamız gerektiğini, Avrasya coğrafyasında teknolojik gelişmeler konusunda çok sayıda BAŞARI ÖYKÜSÜ bulunduğunu ekledi.
Çin Remmin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Wang YIWEI;  konuşmasına niye İPEK YOLU diye soru sorarak başladı. İPEK YOLU’ nun 20 trilyon dolarlık muazzam büyük bir ekonomiye hitap ettiğini ifade etti. ÇİN’ in İpek Yolu’ nu daha aktif hale getirmek ve mal ticaretini hızlandırmak için “Hızlı Tren” yatırımı yapmayı planladığını belirtti. Çin’ de nükleer enerji yatırımlarının da geliştiğini ekledi. Çin’ in halen Dünya’nın 2. Büyük ekonomisi olduğunu bu konumunu sürdürmeye niyetli olduğunu belirtti. Bunun içinde “Serbest Ticaret” ve “Finansal Entegrasyon”un önemli bir araç olduğunun altını çizdi. Dünyadaki 2. KÜRESELLEŞME’ nin “Denizcilikte ( Maritime Industry ) cereyan ettiğini bunun içinde “Alt Yapı”ya yatırım yapmak gerektiğini böylece Bölgeler arası “Entegrasyon” ve “İşbirliği” sağlanarak “Küreselleşme” nin tamamlanacağını ekledi.  Çin’ in İpek Yolu’nun daha aktif hale getirilmesi için Çin içinde ve bölge ülkelerine 30 milyar dolarlık bir alt-yapı yatırımı yapmayı programına aldığı söyleyerek AVRASYA’ nın bir “ADA” olduğu ve yakın gelecekte Dünyanın merkezine yerleşeceğini ifade ederek sözlerine son verdi.
Daha sonra söz alan Azerbaycan Avrasya Uluslararası Enformasyon Projesi Direktörü Zaur HASANOV, söyleyeceklerinin aslında gizli bilgi olduğunu ve ilk defa burada dile getirdiğini belirterek sözlerine başladı ve Azerbaycan’ın gizli bir “FİBER İLETİŞİM” Projesini bir süredir geliştirdiğini bu “Telekomünikasyon” Projesi ile Azerbaycan’ın Avrupa’ya yakın gelecekte siber ortamda entegre olacağını, konuyla ilgili WEB sitesinin yakında faaliyete geçeceğini ve gelişmelerin buradan takip edilebileceğini ifade etti.
Gagauzya Ekonomik Kalkınma Bakanı Vitalyi KÜRKÇÜ, Gagauzya Özerk Bölgesi(Gagavuz Yeri ) -Moldovya ve Türkiye ilişkilerine değindi. Türkiye’ nin Moldovya’ da Gagavuzya’ nın da Ankara’da diplomatik temsilcilikleri olduğunu, Türkiye’nin ekonomik-siyasi ve mali olarak Gagavuz Yeri’ ni çok desteklediğini, Sanayi-Bilim-İnovasyon-Enerji-İstatistik-Tarım-Sağlık-Kültür-Çevre-Eğitim konularında iki ülkenin işbirliği yaptığını söyledi. Moldova’ nın coğrafi olarak AB’ ye sınırdaş ve komşu olmasının ticari-ekonomik ve kültürel ilişkilerin derinleşmesine neden olduğunu ifade etti. Türkiye ile Moldova arasında 2012 yılında vizelerin kalkarak karşılıklı seyahatlerin daha serbestleşmesinin sağlandığını, 2014 yılında Türkiye ile Moldova arasındaki dış ticaret hacminin 405 milyon dolar olduğunu bunun 35 milyon dolarlık kısmının Gagavuzya’ ya ait olduğunu önümüzdeki yıllarda ticaret hacmini çok artırmayı amaçladıklarını belirterek sözlerine son verdi.
Belarus Yatırım ve Özelleştirme Milli Ajansı Başkanı Natalia NİKANDRAYA, Rusya-Kazakistan-Belarus-Ermenistan aralarında ekonomik entegrasyon gerçekleştirerek iktisadi işbirliğini artırdıklarını ifade ederek, Belarus’ da enformasyon ve iletişim teknolojilerinin çok hızlı geliştiğini belirterek BELARUS’ un AB ile AVRASYA arasındaki yolların kavşağında bulunduğunu ekleyerek, sözlerine son verdi.
Reno Türkiye CIO ( Chief Information Officer ) Oğuzhan YILDIZ; Reno Türkiye’nin teknolojik gelişmelerde gösterdiği ilerleme ve başarıyı örneklerle anlattıktan sonra, teknolojik gelişmelerin Dünya çapındaki önemine değindi. Dünya’nın en bilinen teknoloji devlerinden APPLE Computer’ in piyasa değerinin 700 milyar doların üzerinde olduğunu bu rakamın Dünyadaki birçok ülkenin GSMH’ dan daha fazla olduğunun altını çizdi. Ayrıca günümüzde internet sayesinde sadece insanların değil nesnelerin de birbirlerine bağladığını bunun da insan yaşamını çok kolaylaştırdığını ekledi.
EKO Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serhan SÜZER, Yenilebilir enerji kaynaklarından bahsederek; jeo-termal, su, rüzgar gibi “SÜRDÜRÜLEBİLİR” Enerji kaynaklarının Türkiye’ de de üretildiğini belirtti.
Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yu HONGYANG, İPEK YOLU ‘ na ÇHC’ nin çok önem verdiğini Türkiye’ nin İPEK YOLU’ Projesi ile ÇHC’ nin “BİR KUŞAK BİR YOL” Projesinin hemen hemen aynı proje olduğunu ifade etti. İPEK YOLU üzerinde bulunan ülkeler arasında:
A) Politik Bağlantı
B) Alt Yapı-Yol vb. gibi Tesis Bağlantısı
C) Ticaret Bağlantısı
D) Sermaye Bağlantısı
E) Kültürel Bağlar.
olması gerektiğini, Çin Hükümetinin İPEK YOLU veya BİR KUŞAK BİR YOL Projesini “Barışçıl” bir işbirliği projesi olarak değerlendirdiğini ve İpek Yolu üzerinde bulunan bütün Asya ülkelerinin BİR KUŞAK BİR YOL Projesine katılmasını arzu ettiklerini ifade etti.
Romanya Dış İşleri Bakan Yardımcısı George CIAMBA, Romanya’ nın AB üyesi olarak Asya-Avrupa arasında stratejik bir konuma sahip olduğunu belirtti. Romanya’ nın Ulaştırma ve enerji konularında Avrupa-Asya bağlantısını sağladığını ekledi. Romanya Avrupa TEM Otoyoluna bağlıdır. AB içinde otobanların birbirlerine bağlı olmasının işbirliğini artırdığını belirtti. Romanya’ nın İPEK YOLU’ na transit geçiş imkanı sağladığını ekledi. Kontenyer taşımacılığı ve KARADENİZ-AKDENİZ Koridoru Romanya’ dan geçiyor, Romanya AB’ nin enerji dış tedarikini destekliyor, Avrupa’ya giden enerji yollarını kontrol ediyor, Trans-Hazar yolları da Romanya’dan geçiyor diye ekleyerek AVRUPA’ NIN ENERJİ GÜVENLİĞİ konusunda Romanya’nın çok önemli olduğunun altını çizerek sözlerini tamamladı.
Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Abzal SAPARBEKULY, Türk Devletleri arasında Ekonomi-Kültür-Turizm ve Gümrük Bakanlarının her sene düzenli olarak toplandıklarını belirtti. Tarihte Avrasya’da kurulan Altınordu-Babür-Selçuklu Devletleri vb. İPEK YOLU’ nun istikrarını sağlamışlardır. İpek Yolu’nun geliştirilmesinin en önemli unsuru “ULAŞTIRMA” dır. Türkiye’ den çıkan bir TIR Orta-Asya’ ya ortalama 5-6 km hızla yani çok yavaş gidiyor, böylece büyük vakit kaybı oluyor. Bölge ülkeleri Ulaştırma Bakanları bu sorunu çözmelidir. Çin İpek Yolu’ na 30 milyar dolar yatırım yapacak. Gümrük Bakanları da yakın işbirliği yapmak zorundadırlar. İpek Yolu üzerindeki ülkelerin Gümrüklerindeki ve gümrük geçişlerindeki sorunlar biran önce çözümlenmelidir diyerek sözlerini bitirdi.
Çek Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanı Jan MLADEK,  Çek Cumhuriyeti’nin Asya ile işbirliğini geliştirmek istediğini belirtti. Eski zamanların İPEK YOLU’ nu bugünün internetine benzetti. Sanayi Devriminin demiryolları ile geliştiğini ekledi.  Konuşmasına AB’ nin yeni bir “ENERJİ BİRLİĞİ”  kurmak istediğini, Enerji Güvenliği konusunda AB’ nin tek bir enerji kaynağına bağlı olmak istemediğini çok çeşitli enerji kaynaklarına ulaşmak istediğini ifade etti. Bu kapsamda Çek Cumhuriyeti’ nin “Sürdürülebilir Enerji Kaynakları” ve “Nükleer Enerji” yi desteklediğini ekleyerek sözlerine son verdi.
Arnavutluk Dış İşleri Bakan Yardımcısı Selim BELORTAJA, Arnavutluk’ta teknoloji kullanımının hızla arttığını ve internet kullanım oranının % 60 ı aştığını, bu oranın da bazı AB ülkelerinin ortalamalarının üzerinde olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.

Doç. Dr. Uğur Özgöker
Marmara Grubu Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Ve Akademik Konsey Üyesi
Arel Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
Uluslararası Diplomatlar Birliği Ve Türkiye-Avrupa Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
 info@parlarmedya.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder