22.11.17

İSEDAK-2017-


PARLAR MEDYA  
33. İSEDAK toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslümanların  gerek nüfus gerek yer altı kaynakları gerekse coğrafi olarak çok büyük imkanlara  sahip olduğunu belirterek, "Asıl mesele bunları hakkıyla değerlendirmek, yani  unu, şekeri, yağı bir araya getirip helva yapabilmektir. Bize düşen görev;  iktisadi, teknolojik ve kültürel kalkınma hamleleriyle İslam coğrafyasını önemli  bir üretim havzasına dönüştürebilmek, bunun modelini ortaya koymaktır." dedi.

Erdoğan, İSEDAK Daimi Komitesi'nin 33. Toplantısı'ndaki konuşmasında,  iddia sahibi olmanın imkan sahibi olmayı da gerektirdiğini dile getirdi.

Müslümanların gerek nüfus gerek yeraltı kaynakları gerekse coğrafi  olarak çok büyük imkanlara sahip olduğunu dile getiren Erdoğan, asıl meselenin  bunları hakkıyla değerlendirmek olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yani unu, şekeri, yağı bir araya getirip helva  yapabilmektir. Bize düşen görev; iktisadi, teknolojik ve kültürel kalkınma  hamleleriyle İslam coğrafyasını önemli bir üretim havzasına dönüştürmek, bunun  modelini ortaya koymaktır. Aramızdaki ekonomik ve ticari iş birliğini  geliştirmemiz, insanımıza hak ettikleri müreffeh bir hayatı sunabilmek için  elzemdir. Bunun için İslam İşbirliği Teşkilatı ve İSEDAK gibi programları daha  etkili şekilde kullanmanın yollarını bulmalıyız. Ancak bu noktada halen ciddi  sorunlar yaşıyoruz. Elimizdeki imkanları olması gerektiği etkinlikte  kullanamıyoruz." diye konuştu.

Bölgede yaşanan gelişmelere, ülkeleri etkileyen sorunlara zamanında  müdahale edilemediğini vurgulayan Erdoğan, "Bilhassa ekonomik ve beşeri  münasebetlerimizin arz edilen seviyede olmadığına şahit oluyoruz. Yaşadığımız  sıkıntıları aşabilmek için elimizdeki tüm imkanları özellikle de İSEDAK'ı etkin  bir platform olarak kullanmak mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, İSEDAK stratejisinin 2013'te fiilen uygulanmaya  başlamasıyla iş birliği faaliyetleri yeterli olmasa da önemli ivme kazandığını  anlatarak, stratejinin uygulanmasına yönelik oluşturulan İSEDAK çalışma grupları  ve proje finansman mekanizmasının üye ülkelerin desteğiyle çalışmalarına devam  ettiğini kaydetti.

Bu grupların politika tavsiyelerinin İSEDAK proje finansmanı  çerçevesinde desteklenen çok taraflı iş birliği projeleriyle uygulamaya  konulduğunu dile getiren Erdoğan, böylece bir yandan ülkelerin kurumsal ve beşeri  kapasiteleri harekete geçirilirken aynı zamanda müşterek sorunların çözümü için  birlikte çalışma kültürünün de geliştirildiğini anlattı.

Erdoğan, üye ülkeleri, çalışma grupları ve İSEDAK proje finansmanından  daha aktif olarak yararlanmaya davet etti.

"Tercihli ticaret sistemine ivedilikle işlerlik kazandırmalıyız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ticaretin artırılmasına yönelik  projelere ağırlık verilmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bunun için uzun süredir gündemimizde olan tercihli ticaret sistemine  ivedilikle işlerlik kazandırmalıyız. Bu konuda adım atmakta geç kaldığımız her  gün açık söylüyorum, bizim için çok büyük kayıptır. Tüm ilgiyi üye ülkelerimizi  bu doğrultuda harekete geçmeye davet ediyorum. Türkiye olarak ev sahipliği  yaptığımız İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün çalışmalarını da  önemli görüyorum. Enstitü üye ülkelerde ve tüm dünyada helal standartlarının  belirlenmesi başta olmak üzere birçok alandaki standartlar hususunda ciddi  faaliyetler yürütüyor. Biz bu çalışmalara en yüksek katkıyı sağlamaya  çalışıyoruz. Bu kapsamda bir Helal Akreditasyon Komitesi kurduk. Üye  ülkelerimizin de komitenin faaliyetlere aktif katılımını bekliyoruz. Ticaret ve  yatırımlarımız artırırken kendi sorunlarımızı çözme kabiliyetimizi de  geliştirebilmeliyiz."

Erdoğan, geçen yıl 13. İslam Zirvesi'ndeki konuşmasında, üye ülkeler  arasındaki yatırım ve ticarete ilişkin anlaşmazlıkların çözümü için bir mekanizma  geliştirilmesi gerektiğini ifade ettiğini belirterek, bu amaçla İİT Tahkim  Merkezi kurulmasının önemi üzerinde durduğunu söyledi.

Bu doğrultuda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile İslam Ticaret,  Sanayi ve Tarım Odası'nın ortaklaşa yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiğini  dile getiren Erdoğan, kurulacak merkezin ticaret ve yatırım alanlarındaki  anlaşmazlıkları hızlı bir şekilde en az maliyetle ve adilane çözüme kavuşturacak  bir yapıya sahip olacağına inandığını kaydetti.

İSEDAK Borsası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İSEDAK Gayrimenkul Kıymetler ve  Altın Borsaları'nın kurulması çalışmalarının yakın zamanda tamamlanacağını  umduğunu belirterek, bu konuda Borsa İstanbul bünyesinde var olan ciddi birikimin  ve alt yapıyı üye ülkelerin hizmete sunmaktan memnuniyet duyulacağını anlattı.

"Bir yıl sonrasını düşünüyorsan buğday ek, 10 yıl sonrasını  düşünüyorsan ağaç dik, 100 yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir." sözünü  anımsatan Erdoğan, geleceğin teminatı olan genç nesillere özel önem verilmesi  gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, bunun yolunun da nitelikli, bilinçli ve öz güven sahibi insan  yetiştirmekten geçtiğini belirterek, bu doğrultuda kıymetli bir adım atarak İİT  Bilim ve Teknoloji Zirvesi'nin Astana'da gerçekleştirildiğini anlattı.

Ülkeler arasında bilimsel ve teknolojik iş birliğine dair çok önemli  kararlar alındığını ifade eden Erdoğan, teşkilatın bilim, teknoloji ve inovasyon  gündemi 2026 belgesinin de bu zirvede kabul edildiğini aktardı.

"9 bin 500 öğrenci Türk üniversitelerinde eğitim alıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilim, sanayi ve teknolojide yapılacak  atılımların üretim teknolojisinde ve hizmetler alanında yapılacak yeniliklerin  iktisadi kalkınmaya, ekonomik iş birliğine çok ciddi katkılar sağlayacağını dile  getirerek, şöyle konuştu:

 "Aldığımız kararların tam anlamıyla hayata geçirilmesi için öğrenci ve  akademisyen hareketliliğini artırmamız gerekiyor. Türkiye olarak her yıl Türkiye  burslarıyla dünyanın 155 ülkesinden 4 bin 500 öğrenciye ülkemizde yükseköğretim  imkanı sunuyoruz. Bu öğrencilerin kahir ekseriyetini İslam ülkelerinden gelen  evlatlarımız oluşturuyor. Halihazırda sadece teşkilat üyesi ülkelerden 9 bin 500  öğrenci bu burslar vasıtasıyla Türk üniversitelerinde eğitim alıyor. Bu sayı  inşallah her yıl artarak devam edecek. Hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir.  Dayanışma içinde hareket ettiğimiz, güçlerimizi birleştirdiğimiz müddetçe  aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Sadece üye ülkelerimiz arasında değil, aynı  zamanda dünyanın onlarca ülkesine yayılmış diaspora topluluklarımız arasında da  iş birliğini geliştirmeliyiz. Bilhassa İslamofobi, yabancı karşıtlığı ve kültürel  ırkçılıkla mücadelede yurt dışında yaşayan insanlarımız büyük önem arz ediyor.  Bununla ilgili son dönemde atılan adımları takdirle karşılıyor, devam etmesini  diliyorum."

Erdoğan, bu yılki bakanlar görüş alışverişi konusunun üye ülkelerde  sınır aşan ulaştırma koridorlarının iyileştirilmesi, bu temayla belirlenmiş  olmasını son derece önemli bulduğunu belirterek, bakanların ulaştırma  koridorlarının geliştirilmesine dair önemli kararlar alacağına inandığını  söyledi.

Yarın gerçekleştirilecek özel oturumlarda ulaştırma koridorlarına  ilişkin paydaşların yaklaşımlarının tüm yönleriyle tartışılacağını anlatan  Erdoğan, tüm delegeleri bu önemli etkinliklere aktif katılmaya davet etti.Erdoğan, toplantının ülkeler ve tüm halklar açısından hayırlara vesile  olması temennisinde bulunarak sözlerini tamamladı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder