13.11.17

METAV 2018-Sim Aslanoglu Haberi


PARLAR MEDYA  
METAV 2018


SİM ASLANOĞLU HABERİ


METAV 2018


Alman Takım Makineleri Üreticileri Birliği (VDW) tarafından 20 – 24 Şubat 2018 tarihleri arasında Düsseldorf’ta düzenlenecek olan 20. Uluslararası Metal İşleme Teknolojileri İhtisas Fuarı  METAV 2018 toplantısı İstanbul’da 10 Kasım 2017 tarihinde düzenlendi.

VDW Fuar Direktörü Christoph Miller ve Messe Düsseldorf, Partner & Guest Event Bölümü Küresel Direktörü Kirstin Deutelmoser ve Messe Düsseldorf Türkiye Temsilcisi Demet Tezulaş’ın katıldığı toplantıda METAV 2018 Fuarı ile ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı.

VDW Fuar Direktörü Christoph Miller, fuarın, üretim sürecinin tüm katma değer aşamalarını kapsayacağını ve ana yapısını takım makineleri, üretim sistemleri, hassas aletler, otomatik malzeme akışı, bilgisayar teknolojileri, endüstriyel elektronik ve yardımcı aksamlar gibi metal işleme sektörünün klasik konuları oluşturduğunu belirtti. Fuarın geleneksel üretim teknikleri alanında geliştirilen en yeni teknolojiler ile beraber Endüstri 4.0 kapsamındaki güncel çözümler de görülebileceği başta otomotiv sanayi ve otomotiv yan sanayi, makine üretimi, tıp teknolojileri, uçak sanayi, elektroteknik ve elektronik sanayileri; demir, saç ve metal işleme sanayileri olmak üzere birçok uygulama alanına hitap ettiğini söyledi. 

Fuarın ana konularının “Area” olarak adlandırılan bölümlerle bağlantılı olarak sunulacağını; bu bölümlerinin ikisinde üretim teknolojilerine ilişkin özel konulara, diğer ikisinde ise belirli branşlara ağırlık verileceğini ifade etti. 


Kalite Kontrol süreçlerine daha fazla ağırlık verilmesi nedeniyle “Quality Area” nın çeşitli sinerjiler yaratarak fuarın ana konularını destekleyen bir segment niteliği taşıdığına vurgu yapan Miller, “Quality Area“ ziyaretçilere ölçüm ve test teknikleri, kalite yönetimi ve değerlendirme sistemleri hakkında kapsamlı bilgi aktaracak. Kalite güvenliği, proses ve şirket yapılarının organizasyonunda önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle METAV 2018 Alman Kalite Birliği (DQG) ve Alman Yönetim Sistemleri Belgelendirme Birliği (DQS) ile işbirliği içinde gerçekleşiyor. Bu iki kuruluş fuarda kalite yönetimini konu alan bir workshop etkinliği düzenleyecek. ayrıca Alman Makine ve Tesis Üreticileri Birliği (VDMA) bünyesindeki Ölçüm ve Denetim İhtisas Birliği ve Aachen Ren-Vestfalya Teknik Üniversitesi (RWTH) Takım Makineleri Laboratuvarı da destek veriyor.  “ dedi. 


Geleneksel yöntemlerle imal edilemeyen veya üretimleri çok zor olan karmaşık geometrik yapıların artık Katmanlı Üretim (Additive Manufacturing) yöntemi ile üretilmeye başlandığını; Katmanlı üretim yöntemlerinin geleneksel metal işleme yöntemlerinden ayrı değerlendirilemeyeceğini ve Hibrid makineler, yani katmanlı üretim ile kesmeli üretim yöntemlerini kombine eden makineler üreten firmaların sayısındaki artışa vurgu yaptı. METAV Fuarı 2018 bu alanda başarılı B2B – Konferansı ile Organizatör Rising Media fuarda bir kez daha „Inside 3D Printing“ etkinliğini sunacağını belirtti.

Kalıp (Moulding) işlemlerine yönelik hassasiyet ve kalite beklentisinin çok yüksek olmasının, bu alandaki inovasyonları belirgin şekilde hızlandırdığına vurgu yapan Miller, Geleneksel üretim yöntemlerinin yanısıra, sürekli yeni proses teknolojileri geliştirildiğini söyledi. Alman Makine ve Tesis Üreticileri Birliği (VDMA) bünyesindeki Hassas Aletler İhtisas Bölümü ve Model ve Kalıp Üreticileri Federal Birliği de „Moulding Area“ bölümünü destekleyen kuruluşlar arasında bulunuyor.

Tıp teknolojilerinin olağanüstü inovasyon potansiyeli ile üretim teknikleri alanındaki teknolojik ilerlemelerin itici gücünü oluşturması ve tıp tekniklerinin uzun vadede büyük pazar potansiyeline sahip bulunan bir segment oluşturması nedeniyle Üretime yönelik yüksek kalite beklentileri olan uygulayıcılara yönelik ikinci METAV bölümü “Medical Area“ olarak seçilmiş. 2018 yılında “Medical Area“ Alman Makine ve Tesis Üreticileri Birliği (VDMA) bünyesindeki Tıp Teknolojileri Çalışma Grubu tarafından desteklenecek. 


İnovasyonların tanıtıldığı METAV 2018 sadece katılımcı firmalarla kısıtlı olmayıp, aynı zamanda üretim teknolojilerine ilişkin kapsamlı bir enformasyon programı da sunuyor. Konradin Medya Grubu işbirliğiyle düzenlenecek olan 2. Endüstri 4.0 Tema Parkı’nın ana konusunu dijital dönüşüm süreci oluşturuyor. Makine Üretim Sanayi – Gençlik Vakfı on yılı aşkın süredir düzenlediği “Gençlik Özel Gösterisi“ ile öğrencilerin teknik mesleklere kazandırılması için çalışmalar yürütüyor. Üretim teknolojilerinin dijitalleşme süreci ile yoğun etkileşim içinde bulunan 3D baskı ve katmanlı üretim konusunda “Inside 3D Printing“ Uluslararası İhtisas Konferansı” gerçekleştiriliyor. Alman Kalite Birliği (DGQ) ve Alman Yönetim Sistemleri Belgelendirme Birliği (DQS) tarafından kısa workshop çalışmaları düzenleniyor. Dortmund Teknik Üniversitesi’ne bağlı Perdahlama Teknikleri Enstitüsü (Institut für Spanende Fertigung) tarafından Alman Takım Makineleri Üreticileri Birliği (VDW)  işbirliği ile 7. Dortmund Perdahlama Teknikleri Semineri düzenleniyor. Hassas Aletler İhtisas Birliği (Fachverband Praezisionswerkzeuge) “Proses verimliliği yüksek üretim süreçlerinde kenetleme tekniklerinin potansiyeli“ konulu bir forum düzenliyor. Fraunhofer IPA tarafından “Uygulamalı Kesme Teknikleri Forumu” düzenleniyor. Alman Takım Makineleri Üreticileri Birliği (VDW) “Takım Makinelerinde Güvenlik Normları“ konulu bir teknoloji günü düzenliyor.Özetleyecek olursak, METAV Fuarı “Power Your Business“ sloganının hakkını vererek,  üretim çözümleri için adeta bir sahne oluşturuyor ve yakın gelecekte ticari yaşamda belirleyici olacak eğilimler hakkında bilgi edinebilme olanağı sağlıyor. METAV fuarı bölgedeki üreticiler ve uygulayıcılar için bir buluşma noktası oluşturuyor. 


Messe Düsseldorf, Partner & Guest Events Bölümü Küresel Direktörü Kirstin Deutelmoser, 50 ihtisas fuarı organize etikklerini ve bu fuarlardan 23 tanesinin fuarların 23 tanesi kendi sektörlerinde dünyanın bir numaralı fuarlarını oluşturduğunu belirtti. Dörtlü fuar etkinliğimiz GIFA, METEC, THERMPROCESS, NEWCAST veya wire/Tube fuarları da bunların arasında yer aldığını söyleyen Deutelmoser, fuarların inovasyon açısından güçlü ve pazarlara yakın olmalarının yanısıra yüksek düzeyde uluslararası nitelik taşıdığın; Makine, tesis ve donanım sektörlerindeki katılımcı firmaların yüzde 72’si ve ihtisas ziyaretçilerinin yine yüzde 72’sinin yurtdışından geldiğini vurguladı. info@parlarmedya.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder