13.5.18

MEYED -Juiceful Istanbul Summit -Yılmaz Parlar


PARLAR MEDYA  
MEYED -Juiceful Istanbul Summit

MEYVE SUYU YARAR

MEYED (Meyve Suyu Endüstrisi Derneği) tarafından düzenlenen Juiceful Istanbul Summit etkinliklerinin 9.’su, 10 Mayıs 2018, Perşembe günü Istanbul Renaissance Polat Bosphorus hotelde gerçekleşti.


Düzenlen 2018 Juiceful İstanbul Summit’de MEYED Kurucu Başkan Prof. Dr. Aziz Ekşi, MEYED Yönetim Kurulu Başkanı B. İlker Güney, İsveç Tetra Pak Müdürü Anna Larsson, ve MEYED Genel Sekreteri İpek İşbitiren Yararlı Ürün, Yararlı Endüstri, Dünya ve Türkiye’de Tüketici Trendleri, Tüketici İçgörüleri, Meyve Suyu Yarar’ İletişim Platformu, Neden ve Nasıl? konulu konuşma yaptılar.


Zirve açılış konuşmasında, bu yıl 25. yılını kutlayan MEYED’in Kurucu başkanı Prof. Dr. Aziz Ekşi, meyve suyu endüstrisinin büyümesi ve gelişimi, ülkemiz insanı, tarımı ve ekonomisine sağlanan yararların da artması anlamına gelmekte olduğunu söyledi.

Konuşma sonrası, Prof. Dr. Aziz Ekşi’ye, MEYED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncer Kırtıloğlu tarafından plaket verildi.
MEYED’in bu yıl 9. Kez düzenlediği geleneksel etkinliği ‘Juiceful Istanbul Summit’, derneğin bünyesinde barındırdığı ve endüstrinin değer zincirini oluşturan; meyve suyu markalarının tümünün yanı sıra, ambalaj ve hammadde sağlayıcı firmalarını da kapsayan 46 üye firmanın katılımı ile gerçekleşti.

Tarım ürünlerinin sağlıklı ve katma değerli ürünler olarak işlenmesini mümkün kılan, her yıl yüzde 90 oranında ihracat fazlası üreterek ülke tarım ve ekonomisine yarar sağlayan Meyve Suyu sektörünün çatı kuruluşu MEYED (Meyve Suyu Endüstrisi Derneği) aynı zamanda bu etkinikde  25. Yılını kutladı.MEYED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncer Kırtıloğlu içerisinde yer aldığımız sektörün, her gün günlük işlerimizle yarar üretebilmemizi sağladığını, yarar üretme işinde olduklarını, meyve suyu endüstrisinin yatırımcı ve profesyonellerinin yanı sıra, gıda sanayi ve sağlık gibi konulardaki paydaşları, uzman akademisyenleri, tüketicileri, medya mensuplarını, milyonlarla ifade edilen çiftçi ve tarım emekçisini bir araya getiren dev bir ekosistem olduğunu söyledi. “MEYED, bu yararlı ekosistemin ortak odak noktasıdır” dedi.


MEYED Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Diren “Meyvenin kendisi gibi, önemli bir vitamin, mineral ve antioksidan kaynağı olan meyve suyunun, beslenme açısından insana sağladığı yararların tüm dünyada kabul görmektedir. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü meyve suyu tüketimini teşvik etmektedir. Meyve suyu endüstrisinin sağladığı yararlar insan beslenmesinin de ötesine uzanmaktadır. Tüm dünyada şehir nüfuslarında artış, kırsal nüfusta azalma, artan yaşam süresi beklentisi ve genel nüfus artışı nedeniyle daha az sayıda insanın, daha fazla sayıda insanın tüketeceği gıdayı üretmesi gerekiyor. Bu nedenle tarım üreticisinin, sadece kamu inisiyatifleri ile değil, tarıma dayalı katma değerli endüstrilerle de desteklenmesinin önemi artıyor.“ ifadelerinde bulundu.


Meyve suyu endüstrisi, tarım üreticisine ürününü değerlendirebileceği daha geniş bir pazar sunarak, bir katma değer zinciri olarak ekonomiye yarar sağlıyor. 2017 yılında yaklaşık 200 milyon dolar olarak gerçekleşen ülkemiz meyve suyu ihracatının, yüzde 90’a varan oranda dış ticaret fazlası üretimiyle, dış ticaret ve cari açık dengesine yarar sağladığını söyleyen Diren, işlendiğinde cinsine göre meyveye oranla 4 kat daha değerli haline gelebilen meyve suyunun, en üst düzeyde yerel kaynakla üretildiğini ve tüketimde zaman baskısının ortadan kalkması, ürün ve pazar çeşitlendirmesiyle ülkemiz tarım kesimine yarar sağlandığını vurguladı.


Özet olarak meyve suyu beslenmeye yarar, tarıma yarar, ekonomiye yarar, üzerinde yaşadığımız dünyaya ve biz insanlara yarar. MEYED’in kuruluş amacını oluşturan, endüstrimizin rekabetçi ve büyüyen gelişimi; sağlık, tarım ve ekonomi için daha fazla yarar sunmamızı sağlayacak. ‘Meyve Suyu Yarar’ İletişim platformu bu açıdan önem taşıyor. Uzun soluklu, geniş kapsamlı ve derinlemesine etkileşim hedefleyen çalışmalarımızla, meyve suyunun ve endüstrimizin yararını toplumla paylaşacağız.”  ifadelerinde bulundu.

Sağlıklı karton ambalaj üreticisi Tetra Pak Global bünyesinde Tüketici İçgörüleri Müdürü olarak görev yapan Anna Larsson tarafından gerçekleştirilen ‘Dünya ve Türkiye’de Tüketici Trendleri’ başlıklı sunumda Türk tüketicileri baz alındı.
MEYED Genel Sekreteri İpek İşbitiren  Meyve suyu endüstrisinin oluşturduğu ekosistemin, pek çok aile için geçim kaynağı oluşturduğunu,  Türkiye genelinde yılda kayıtlı çiftçinin yaklaşık % 50’sinin yani 1 milyon çiftçinin ve ortalama 4 kişilik hane halkı hesabıyla birkaç milyon ülkemiz insanının, geçimini meyvecilikten sağladığını,   200 milyon dolara yakın ihracatın yanı sıra yaklaşık 2,7 milyar TL düzeyinde seyreden iç pazarın da, ciddi bir meyve alım hacmi ile tarım üreticisine yarar sağladığı söyledi. ‘Meyve Suyu Yarar’ iletişim platformu hakkında bilgiler sunan İpek İşbitiren yararları farkındalık artırarak daha yüksek seviyelere çekmek amaç ve hedefde olduklarını vurguladı.

İpek İşbitiren moderatörlüğünde gerçekleştirilen Panelde, Ekonomik açıdan Ekonomi Yazarı Fikri Türkel, Tarım açısından Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ, Sağlık açısından Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, meyve suyunun ekonomi, tarım, sağlık ve beslenme açısından yararları ele alındı. 

Meyve suyunun insan ve beslenme açısından, meyve suyu endüstrisinin de tarım ve ekonomi perspektifinden yararlarının ele alındığı etkinlikte, bu yararlar hakkında toplum genelinde yaygın bir bilinirlik oluşturmayı hedefleyen ‘Meyve Suyu Yarar’ zirvenin ikinci panelde Gıda politikaları, gıda biyoteknolojisi, gıda savunması ve gıda israfı gibi konular tartışıldı. 


‘Biz uzmana sorduk’ başlıklı  T.C Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon GM, Tarım Dairesi Başkanı Dr. Taylan Kıymaz, Doç. Dr. Remziye Yılmaz, Prof. Dr. Meral Uzunöz, Prof. Dr. Hami Alpas ve Prof. Dr. Nevin Demirbaş konuşmacı olarak yer aldılar.


Ar- Ge Tabanlı Faaliyet Ve Yatırımlar İçin Destek Ve Teşvikler İle Finans Modelleri Sistem Global Danışmanlık CEO’su Hüseyin Karslıoğlu, İnovaban Genel Müdürü Dr. Kazım Acatay, Dünyada ve Avrupa’da Meyve Suyu Üretiminde Teknik Gündem IFU ve AIJN Teknik Komiteler Üyesi Nazan Özen,konularında bilgiler verdiler.

yilmazparlar@yahoo.com


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder