25.12.17

Türkmenistan -Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri-Yılmaz Parlar


PARLAR MEDYA  
Türkmenistan'ın sunduğu "Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek için tüm ulaşım yollarının güçlendirilmesi" kararı oybirliği ile kabul edildi.

Türkmenistan "Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri”

Türkmenistan'in Insiyatifi Ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu “Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek için tüm ulaşım yollarının güçlendirilmesi” kararını kabul etti.  

20 Aralık 2017 tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 72. toplantısının 74. oturumunda, Türkmenistan'ın sunduğu "Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek için tüm ulaşım yollarının güçlendirilmesi" kararı oybirliği ile kabul edildi. Kararın tarafları, 74 devletten oluşuyordu.
Karar ayrıca, bireylerin ve toplulukların iş, okul ve sağlık hizmetlerine erişebilirliğin sağlanması açısından istihdam yaratmada, mobilizasyonu teşvik ederek ve lojistik zincirlerinin etkinliğini artırarak; kırsal ve kentsel alanlara mallar ve hizmetler sunarak; kimsenin ihmal edilmediği, herkesin eşit fırsattan yararlandığı sürdürülebilir ulaşım ve erişebilirliğin rolündeki taahhüdünü tekrarladı.
Buna ek olarak, karar, ulaştırma altyapısının daha iyi planlanması ve mobilizasyonun artırılması, ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi ve ticaret ve yatırımın kolaylaştırılması da dahil olmak üzere bölgesel ve bölgelerarası ekonomik entegrasyon ve işbirliğini teşvik etme çabalarını teyit etmektedir. Kararda ayrıca, ilgili uluslararası standartlar ve kuralların ve teknik standartların uyumlaştırılması amacıyla yapılan faaliyetler yoluyla ulaşım koridorlarının ve altyapının planlanmasında ve geliştirilmesinde işbirliğini en üst düzeye çıkarmak için Devletlere öneriler yer aldı.
Kararın kabul edilmesi, Eylül 2011'de BM Genel Kurulunun 66. toplantısında BM Özel Bölgeler Arası Ulaştırma Geliştirme Programı'nın faaliyetlerinin ulaştırma ve kalkınma alanındaki koordinasyonunda Türkmenistan'ın inisiyatifinin uygulanmasında bir sonraki önemli adım oldu.
yilmazparlar@yahoo.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder