11.11.17

Bilişim Zirvesi 2017 -Yılmaz Parlar


PARLAR MEDYA  
Bilişim Zirvesi 2017

 Bilişim Zirvesi 2017 
7-8 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre merkezinde gerçekleşen, Bişişim tüm paydaşları bir araya getiren, sorunlara çözüm arayan, geleceğe yönelik vizyoner bakış açılarının paylaşıldığı  “Bilişim Zirvesi 2017’de  (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan sayısal ekonominin çağımızda birçok gelişim ve değişimi bir arada barındırdığını, sektördeki gelişmelerin, bir taraftan mevcut iş modellerini, iş kollarını, yenilikçiliğe ayak uyduramayan firmaları ortadan kaldırırken, bir taraftan da yeni iş modelleri, yeni iş kolları ortaya çıkardığını ve yeni fırsatlar sunduğunu söyledi.
(BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan özetle "Genişbant altyapısının geliştirilmesini, dijital ekonomi için temel yapı taşı olarak görebiliriz. Sabit ve mobili, birbirini tamamlayan iki ana unsur olarak görmemiz gerekiyor. 5G ve ötesi teknolojilerde genişbant çok daha önemli hale geldi. 3G abonelerinin ortalama internet kullanımı 3 GB iken 4,5 G kullananlarınki 6,3 GB. Bu oran yarın çok daha fazla olacak.

Ülkemizde üretilen iletişim teknolojilerinin ve baz istasyonlarının yüzde 30-40-45 artan oranda yerli olması için çalışma başlattık."
5G konusunda önde olan ülke ve uluslararası organizasyonlarla işbirliği anlaşmalarının yapılması planlanmaktadır. Bu çerçevede yüksek teknoloji alanında söz sahibi Japonya, Güney Kore gibi ülkelerle işbirliği anlaşmaları yapıldı
Güvenli bir siber ortam olmadan e-ticaret "Güvenli bir siber ortam yaratamayan ülkelerde e-ticaretin istenilen seviyelerde büyümesi pek mümkün değil." Açıklamalarda bulundu. 
yilmazparlar@yahoo.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder