13.9.17

Smart Future Expo Zirve-Dünya pazarında başarılı olmak için inovatif olmanın önemi-Yılmaz parlar


PARLAR MEDYA  
Smart Future Expo Zirve-Dünya pazarında başarılı olmak için inovatif olmanın önemi


Dünya pazarında başarılı olmak için inovatif olmanın önemi


Geleceğin teknoloji üreticileri ve hizmet sağlayıcılarının, Türkiye’deki sanayici, iş dünyası temsilcileri ve yerel yöneticileriyle buluşması için planlanan en kapsamlı organizasyon olma özelliğini taşıyan Smart Future Expo Zirve ve Fuarında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü,  "Türkiye'nin kilogram başına ihracatı 1 dolar 44 cent​ civarındadır, gelişmiş ülkelerde bu oran yaklaşık 4 dolar. Bizim hedefimiz 2023 yılında, dünya ihracatından yüzde 1,5 pay almak, bu oran şu an yüzde 1'in altında. Ülke olarak, inovasyon sonucunda çıkan ürünleri kullanan değil, işin en başından itibaren geliştiren ülke olmayı hedefliyoruz." dedi


Bakan Faruk Özlü "Ülkemizin katma değeri yüksek ürünler üretmesi, hükümetimizin, ekonomi yönetiminin ve bakanlığımızın en vazgeçilmez öncelikleri arasında yer almakta. İnovasyon demek, bilginin ve fikrin ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi demektir. Yani bizler Ar-Ge ve inovasyonla ekonomik ve toplumsal faydayı artırmak durumundayız. Türkiye, 1980'li yıllarda rahmetli Özal'ın vizyonuyla, ihracata dayalı ekonomi modeline geçti.

Özal'dan yaklaşık 20 yıl sonra, 2002'den bugüne ihracatımız 36 milyar dolardan, 150 milyar dolar seviyesine ulaştı. Dünya pazarlarında yaşanan sıkıntılara, çevremizdeki olumsuzluklara rağmen ihracatta belli bir istikrarı yakalamış bulunuyoruz. Daha çok üreterek, daha fazla dış pazara açılarak, çok daha fazla ülkeyle temas ederek, iş adamlarımızın ve firmalarımızın iş yapma becerileriyle ve hükümetlerimizin doğru hedeflere odaklanmasıyla bunu başardık, bugünlere geldik."dedi
Akıllı Gelecek Girişimi'nin amacı, yenilikçi fikir ve kavramları tetiklemek, geliştirmek ve iletişim kurmak için bir forum oluşturmaktır. Vurgu, bilgi ve iletişim teknolojisinde (BT) eğilimler ve gelişmeler üzerine olmakla birlikte, çalışmalar çok yönlü ve disiplinlerarası bir yaklaşıma dayanıyor. Genel kılavuz bir İnsan merkezli tasarım yaklaşımı ve insanı döngü içinde tutmak.
 İnsanlar ve Teknolojiyi bağdaştırmak için Kentsel Ortamlar. İnsancıl ve Hoşgeldiniz Kent, insanların günlük hayattan ve işyerinden hoşnut ettikleri, insan potansiyelinden yararlanacakları ve yaratıcı bir yaşam sürdürebilecekleri çok sayıda şehri olan bir şehirdir.
Çok disiplinli yaklaşım, özellikle insanları ve sosyal bağlamları düşüncelerimizin merkezinde ve gelecekteki teknoloji geliştirme için öneriler üzerine yoğun bir vurgu ile yansıtılır. Önemli bir kılavuz "insanı döngü içinde tutmak" tır. Bu, birden fazla disiplini hesaba katarak tamamen teknoloji odaklı bir yaklaşımın üstesinden gelmek anlamına gelir. Bilgisayar bilimcilerinin ve elektrik mühendislerinin psikologlar, ergonomistler, ürün ve etkileşim tasarımcıları, mimarlar, sanatçılar ve incelenen belirli bir uygulama alanı için bir rol oynayan diğer disiplinlerden temsilcileri ile işbirliği içindedir.
Smart Expo Zirve ve Fuarında standlardan göze çarpanlardan TÜRKKEP Genel Müdür Yardımcısı Levent Karadag'dan aldığımız bilgiler "Fuar Akıllı Gelecek konusunda zirve ve fuar alanından oluşuyordu. Özellikle akıllı şehirler, Nesnelerin İnterneti, akıllı iletişim gibi konuları kapsadığı gibi geleceğin endüstrilerine yönelik 100 civarında girişim projeler sergilendi.
Biz TÜRKKEP olarak, kayıtlı / güvenli elektronik (KEP)  posta hizmetlerimizi tanıtmak amacıyla stant açtık. Özellikle Kayıtlı Elektronik Posta İleti Yönetim Sistemlerini tanıttık. KEP, kamu kurumları ve kurumlar arası yazışmalarda birçok noktada noter yerine geçmektedir.
Panelde IoT Çağının Akıllı Binaları Nasıl Olacak? Güvenli Yaşam; Siber Güvenlik ve Sensör Teknolojilerde oturum başkanlığını yapan TÜRKKEP Genel Müdür Yardımcısı, Yazar, Fütürist Levent Karadağın panelistleri: Cem Gül - Nuvia Akıllı Enerji Teknolojileri, Kurucu Ortak/CEO, Sarper Sılaoğlu – BONI Global, Kurucu
Panelde üç konu üzerine duruldu. Birincisi görme engellilerin, günlük yaşamını kolaylaştıran “BONİ Mobil Uygulaması”, bu uygulama coğrafi bazlı çalışıyor. Görme engelli kişiler, sesli yönlendirmelerle istenile lokasyona kolayca ulaşmaktadırlar.
İkincisi KOZA ısıtma ve soğutma sistemi ile evlerde kombilere takılan termostat uygulamasıyla evlerin ısılarının belirli derecelerde tutulması ve uzaktan internet ile kumanda edilmesiyle kombi eve gelmeden önce açılıp-kapatılabiliyor. Bu şekilde evlerde %30 gibi yakıt tasarrufu yapılmaktadır.
Üçüncüsü kişisel bilgilerin mahremiyeti; IOT (Nesnelerin İnterneti) veya çeşitli yöntemlerle bir çok kurum kişisel bilgilerimizi almaktadırlar. Kişisel Verilerin Kanunu gereği, sizin kişisel verinizi (e-posta, TCKNO, İkamet bilgisi vs.) tutan kuruma kişisel verinizi ne amaçla tuttuğu ve nerelerde kullanıldığına dair bilgi sorabilirsiniz, hatta o bilginizi silmesini bile talep edebilirsiniz. Bu isteği, Noter aracılığıyla veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla sorabilirsiniz. Burada KEP, size zaman ve maliyetten tasarruf sağlamaktadır.

 Diğer stand Sebi Pharma (Sebi Simyacı) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk Mucit Şebnem Özen ile yaptığımız söyleşide ,etkinlik hakkında “ Devlet kurumlarının desteklediği, alanında uzman saygın jürilerin yer aldığı böyle bir etkinliğe davet edilmekten onur duydum.  Daha önce kimya alanında yarışmalara davet edilmiş katılım sağlayıp birçok ödül de almıştım fakat bu sefer teknoloji ve bilim alanındaki bir etkinlikte yer almam için davet geldi. Çalışmalarımızın bu alanlarda da değerlendirilmesi, katılım göstermemizin istenmesi onur vericidir. Burada bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. İçinde bulunduğumuz dermokozmetik, ilaç sanayi alanında da gelişmeler aralıksız sürüyor. Sebi Pharma (Sebi Simyacı) olarak teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Teknolojik yeniliklere gösterdiğimiz uyumun kullanıcılarımız tarafından da fark edilmesi, karşılık bulması bizi çok mutlu ediyor.” şeklinde düşüncelerini aldık.

yilmazparlar@yahoo.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder