8.4.17

Roman Çocuklarımıza Eğitim Gereği-Yılmaz Parlar


PARLAR MEDYA  
Roman Çocuklarımıza Eğitim Gereği- Roman Çocuklarımıza Eğitim Gereği

05 Nisan 2017 Çarşamba gecesi Roman Federasyonu Başkanı Nebahat Bilgiç ve Metin Bilgiç ev sahipliğinde siyasilere düzenlenen roman gecesinde gerçekler bir kere daha görüldü. Yetenek zengini roman çocukların gerek sosyal, psikolojik ve eğitim gibi pek çok konuda yardıma muhtaç oldukları... Eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi için atılan adımlar yetersiz.


Bu geceyle birlikde umarız kendilerine gereken önem verilir devlet yardım eli uzanır. Çoklu zeka kuramı çerçevesinde, bu çocuklar yetenekleri yönünde yönlendirilmeli; tiyatro, müzik, spor gibi etkinliklerde aktif rol verilmeli, meslek kazandırılmalıdır ve topluma faydalı bir birey haline getirilmelidir.  

Eğitemediğimiz takdirde bu şirin çocuklar yarın her yerde karşımıza olumsuz davranışlar sergileyen kişiler olarak çıkacaklardır. Görmezden gelirsek, arzu etdiğimiz yaşam ortamımız, çevremiz fevkalade bir sorun kaynağı olur. Sosyal ve  ekonomik olarak olumsuz olaylara psikolojik yaralar açacağı gerçeği göz ardı edilmemeli.


Elbetde; ailede okuryazarlık oranının çok düşük olması, dengeli beslenme problemi, ailenin sürekli ve dengeli! gelire sahip olmaması, zihinsel etkinlik gerektiren derslerden sıkılması,gibi, eğitim sistemine adapte olmada yaşadıkları okula düzenli devam etmemeleri,sorunları mevcutdur.

Zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal gelişmeyi etkileyen kalıtım ve çevre gibi önemli faktörler vardır. Tabiatının düzenlenmesi noktasında etkili adım, çevrenin düzenlenip yönetilmesidir.


Bu öğrencilerin ağırlıkta olduğu okullarda gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yeterli olması gerekmektedir.
Romanlara hizmet götüren devlet kuruluşlarının,  Temel hizmetler ve yardımların günübirlik yapılması yerine sosyoekonomik projelerin devamlılığın sağlanması elzemdir.

Devlet birimleri, daha kalıcı ve hayata geçirilebilir projeler ortaya koymalıdır.
Yerleşim yerleri, insanca yaşanacak düzeye getirilmelidir.

yilmazparlar@yahoo.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder