26.3.17

UNDP-Kalkınmayı risklere karşı korunaklı kılmak-Yılmaz ParlarPARLAR MEDYA  
UNDP-Kalkınmayı risklere karşı korunaklı kılmak UNDP-Kalkınmayı  risklere karşı korunaklı kılmak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İstanbul’da risk ve dayanıklılık konulu konferans Marriott Şişli Hotelde 23-24 Mart 2017 tarihleri arasında yapıldı. Konferansda Çatışma ve yönetişim; iklim ve felaketler; ekonomik şoklar ve sosyal koruma; ve riskin yönetilmesinde özel sektörün rolü gibi konular yer aldı. Konferansta ayrıca dünyada artan siyasi ve ekonomik belirsizlik incelenecek ve dünya genelinde dayanıklılığın artırılması için toplu eylemin nasıl teşvik edileceği konuşuldu.

Türkiye’nin 2015 İnsani Gelişme Endeksi (İGE) değeri 0.767 olduğu. 188 ülke ve bölge arasında 71. olduğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri ile kıyaslama
 Yapıldığında ve Eşitsizlik hesaba katıldığında Türkiye’nin İGE değeri %15,8’lik bir kayba uğradığı, İnsani Gelişme Raporlarlarında
dışlanmışların yaşadığı yoksunlukların nitelik ve nedenlerinin tespit edilmesinin kendi başına yeterli olmadığını ileri sürerken, ulusal politikaların küresel düzeyde atılacak adımlar ile tamamlanması gerektiğine de işaret ediyor. İGR, evrensellik ilkesini paylaşarak ve aşırı yoksulluğun ortadan kaldırılması, açlığın sona erdirilmesi ve sürdürülebilirlik konusunun vurgulanması gibi temel alanlara yoğunlaşmak suretiyle 2030 Gündemi’ni tamamlıyor. İnsani gelişme, sadece ekonomilerin zenginliğinin değil, insan hayatlarının zenginliğinin de artırılmasına odaklanan bir kavram.

İstanbul’da risk ve dayanıklılık konulu konferansta Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Helen Clark “Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi’nin başarılması için tüm kalkınma sektörleri ve girişimlerini risklere karşı korunaklı kılmak gerekiyor” dedi.
Clark, “Değişkenliğin giderek yeni norm olduğunu görüyoruz. İnsani ve sürdürülebilir bir kalkınmanın bileşenleri olan barış ve istikrarı, ekonomik dengeyi ya da doğanın bizlere sunduğu hizmetleri asla sürekli garantilemiş olduğumuzu varsayamayız. UNDP olarak kalkınma eğer risklere hazırlıklı değilse bunun sürdürülebilir olamayacağına inanıyoruz.” dedi


İstanbul Kalkınma Diyalogları; iklim değişikliğine dayalı aşırı hava olayları ve doğalafetlerden, çatışmalar ve ekonomik şoklara uzanan alanlarda risklere karşı dayanıklılığı artırmak için politika seçeneklerini ele alacak. Bu yıl üçüncüsü yapılan konferansa, çok sayıda politika yapıcı, kamu görevlisi ve kalkınma uzmanı katıldı.

Konuşmacılar arasında T.C. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva ve UNDP Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Bölge Direktörü Cihan Sultanoğlu da yer aldı.

Günümüzde, insanların %43’ü kalkınma risklerine karşı kırılgan ortamlarda yaşıyor ve 2030 yılı itibarıyla bu oranın %62’ye yükseleceği tahmin ediliyor. Son 20 yılda afetler 1,3 milyon insanın ölümüne neden oldu, 4 milyarı aşkın insanı etkiledi ve küresel ekonomiye en az 2 trilyon ABD Doları civarında zarar verdi. Ancak, 2014 yılında resmi kalkınma yardımlarının yalnız %0,4’ü afet hazırlığına harcandı.

Yıllar içinde nispeten yüksek insani gelişme düzeyinden yararlanmış olan Avrupa ve BDT Bölgesi dahi, birtakım şoklara ve krizlere maruz kaldı. Balkanlar’da 2014 ve 2015 yıllarındaki sel felaketleri, Ukrayna’daki şiddet ve Suriye’deki çatışmalardan kaynaklanan mülteci krizinin kalkınma üzerinde önemli etkileri oldu.

“Bu Konferans’ta, Afet Riskinin Azaltılması için Sendai Çerçevesi, Paris İklim Antlaşması ve Dünya İnsani Zirvesi dahil olmak üzere, dünyamızda son iki yılda oluşan, dönüm noktası niteliğindeki birtakım çerçeveler ve anlaşmaları enine boyuna değerlendireceğiz” diyen UNDP Avrupa ve BDT Bölge Direktörü Cihan Sultanoğlu “Bunların işler hale getirilmesi ve işletilmesi, SKH’leri uygulamanın temelini teşkil ediyor” diye ekledi.

Konferans, dört ana temayı ele aldı.  Çatışma ve yönetişim; iklim ve felaketler; ekonomik şoklar ve sosyal koruma; ve riskin yönetilmesinde özel sektörün rolü. Konferansta ayrıca dünyada artan siyasi ve ekonomik belirsizlik incelenecek ve dünya genelinde dayanıklılığın artırılması için toplu eylemin nasıl teşvik edileceği konuşuldu.

yilmazparlar@yahoo.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder