13.4.16

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR)-Yılmaz Parlar


PARLAR MEDYA  
Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği

 SÜSBİR’DEN ÇAĞRI

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR), karlı bir yatırım, ihracatda verimlilik, sağlıyan süs bitki üretimi için girişimcileri sektöre bekliyor.


Başkanlığını Celal Toprak’ın yaptığı EGD Ekonomi Gazetecileri Kartepe zirvesinde Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) ile bir araya geldi.


Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Altun Süs bitkisinin ekonomi değerleri üzerinden sektörü hakkında sunum yaptı.


Sanayileşme ve globalleşme ile birlikte şehirleşme hızı da artan günümüzde nüfusunun büyük bir çoğunluğu şehirlerde yaşamakda  ve çarpık yapılaşma kentsel görünüm sergilemekde doğadan uzaklaşması sonucu fiziksel ve ekolojik çevre sorunlarını da beraberinde getirmektedir.


Şehirlerde yaşayan insanların yeşile, doğaya olan özlemi giderek artmaktadır. Doğayı yeşili, çiçeği iç bulundukları ortama mekanlara taşımaktadırlar.


Önceleri özel günler ve özel alanlar için lüks tüketim materyali olarak görülen süs bitkileri sonradan ihtiyaç haline gelerek sektör oluşturmuştur.

Süs bitkileri çiçekleri, yaprakları, meyveleri veya formu ile görsel etkinlik sergileyen veya bu özellikleri ile ön plana çıkan bitkiler olup kullanım amaçlarına göre kesme çiçek, iç mekan (saksılı) süs bitkileri, dış mekan (tasarım) süs bitkileri ve çiçek soğanları olmak üzere 4 gruba ayrılmaktadır.
Kesme Çiçek: Sepet, buket, çelenk ve aranjmanlarda kullanılan çiçek, gonca, dal ve yaprakların taze olarak, kurutulmuş olarak veya ağartılmış olarak insanların kullanımına sunulmasını ifade etmektedir
 İç Mekan (Saksılı) Süs Bitkileri: İç mekanda kullanılıp değerlendirilmek üzere saksı veya çeşitli kaplarda yetiştirilerek pazarlanan bitki tür ve çeşitlerini kapsamaktadır
Dış Mekan (Tasarım) Süs Bitkileri: Dış mekanda pazar uygulamalarında kullanılmak üzere üretilip pazarlanan tür ve çeşitleri içermektedir. Ağaçlar, çalılar, mevsimlik tek ve çok yıllık (çiçekli) bitkiler, yer örtücü olarak kullanılan diğer türler ve süs çimleri bu sınıf içinde değerlendirilmektedir
Çiçek Soğanları (Geofıtler): Toprak üstü aksamları olan yaprak, çiçek ve gövdesi ile yaşamsal faaliyetlerini tamamladıktan sonra canlılığını toprak altındaki soğan, korm, yumru veya rizom ile devam ettiren bitkilerdir.

Çevre düzenlemelerinde tercih edilen büyük boylu bitki talebi büyük oranda ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Üreticilerin arazilerinin kiralık olması, uzun vadeli üretimler için engel oluşturmaktadır.


Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Altun İthalatın azaltılması amacıyla, süs Bitkilerinde ihtiyaç duyulan üretim alanlarının artırılması için nitelikli kamu arazilerinin kiralamasında sektöre öncelik verilmesi. Yine aynı amaçla, Büyükşehir sınırları içerisinde kalan mera arazilerinin kullanılması ve bu arazilerin uzun vadeli olarak kiralama yöntemi ile sektöre kazandırılmasına dikkat çekti.

Selahattin Altun sektörün yüksek katma değerli ve istihdam yaratan bir sektör olduğunu vurguladı.
2015 yılı itibarı ile 50.000 hektarlık alanda yaklaşık 3 milyar TL. lik üretim değeri sağladığını, doğrudan istihdamın 75 bin dolaylı olarak 750 bin kişi olduğunu söyledi. “Süs bitkileri sektörü emek yoğun isteyen bir sektördür. Tarımdaki diğer sektörlere göre işgücü ihtiyacı fazladır. Sektördeki genel kabul seralar için dekara 3 kişi, açık alanda ise dekara 1 kişi olarak hesaplanmaktadır. Teknoloji yoğun olarak kullanılsa dahi sektörün her zaman işgücü potansiyeli yüksek olacaktır.” Kısaca ekonomik değerlerle sözlerine devam etdi.
Sektörün sorunlarına çözümlerin bulunması amacıyla basın kanalıyla önceliklerini sıraladı;
Üreticilerin tamamının kayıt altına alınması, Yüzde 18. KDV’nin yüzde 8’e çekilmesi, Süs bitkileri ithalatının azaltılmasına yönelik olarak doğal türlerin kültüre alınması, yetiştirme ve çoğaltma tekniklerinin saptanarak uygulamaya geçirilmesi, yurtdışında olduğu gibi ülkemizde de ıslah çalışmalarında giderek sektörün ağırlık kazanması.

Türkiye’de dış mekan süs bitkilerinin en büyük alıcısı belediyeler. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri gibi büyükler dışında yetiştiricilikle uğraşan belediye sayısı fazla değil. Belediyeler piyasadan aldıkları bitkileri kendi ekiplerine uygulatıyor. Bu ekipler de Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunuyor. Diğer bir deyişle belediyeler çok fazla dışarıdan peyzaj hizmeti almıyor.

Belediyelerin çevre düzenlemelerinde kullandığı süs bitkilerde, ithal bitki yerine, SÜSBİR üyeleri tarafından üretilmiş olan türlerin iç pazardan temin edilmesi ve yerli üretimin desteklenmesi
 AR-GE çalışmaları konusunda sektörün üniversiteler ve araştırma enstitüleri ile işbirliği yapması
Selahattin Altun girişimcilerin işletmelerin İl ilçe tarım müdürlüklerinin onayladığı fizibilite raporlarıyla ilgili yerlerden kredilere başvurabileceğini ve .Antalya’da gerçekleşecek olan Expo 2016’ya katkı sağlıyacağını söyleyerek Basın mensupların sorularını cevapladı.

yilmazparlar@yahoo.com


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder