4.10.15

Çalışabilirim! Projesi- Engelli İstihdamıyla İlgili Güncel Politikaların Değerlendirilmesi Semineri-Yılmaz Parlar

PARLAR MEDYA  
Engelli İstihdamıyla İlgili Güncel Politikaların Değerlendirilmesi Semineri
ENGELLİĞİME ENGEL OLMA.
ÇALIŞABİLİRİM

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından uygulanan Sivil Toplum Diyaloğu III – Siyasi Kriterler Hibe Programı tarafından desteklenen Çalışabilirim! Projesi kapsamında gerçekleştirilen, Engelli İstihdamıyla İlgili Güncel Politikaların Değerlendirilmesi Semineri, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) koordinatörlüğünde  Sağlık-Sen İstanbul 1 No’lu Şube, ROSCOS (Romanya Omurilik Felçlileri Derneği) ve Praxis Europe (İngiltere) ortağında, 02-03 Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul WOW Hotel&Convention Center’da düzenlendi.

TOFD Başkan Ramazan Baş, düzenlenen bu tür seminerlerin ses getrdiğini isteklerin uygulamaların yanlış ve eksik yapılanlarına düzenlemeler getirerek sorunların gittikçe azalan yönde hız kazandığı önemini anlatan kısa bir açılış konuşması yaptı.
İngiltere’den Dr. Bob Bates, Romanya’dan Yrd.Doç. Dr. Aurelian Anghelescu rapor sunarak kendi ülkelerindeki Engelli istihdamları hakkında bilgiler verdiler.
Prof. Dr. Murat Engin tarafından karşılaştırmalı sistem analizi yapıldı.

Seminerin ikinci gününde ,Engelli İstihdamını Teşvike Yönelik Yasal Düzenlemeler, Engellinin Sosyal Güvenlik Hakları, Engelli İstihdamında Fiziki Erişim Sorunu ve Çözüm Önerileri, Çalışan Engelli Bireylerin Hak Mücadelesi konu başlıklı 4 farklı atölye çalışması yapıldı.T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan
Atölye çalışmasına çok kısa süre katıldı. Sonuç bildirgesini inceleyeceğini söyledi.
Sendikal Faaliyetler Atölye çalışmasının tamamlanmasının ardından katılımcılar bir araya gelerek atölye çalışmalarında konuşulan konularla ilgili raporların sunumları gerçekleştirildi.

TOFD yönetim kurul üyesi Av. Figen Erbek Türkiye raporu kapsamında; Engellilik olgusu ve çalışma yaşamındaki engellilik, Engellilerin iş hukuku kapsamında çalıştırılması, Engellileri istihdama hazırlama ve aracılık, Engellilerin çalışma yaşamlarını etkileyen olumsuz faktörler bir engelli çalışanın gün içerisinde karşı karşıya kalabileceği zorluklar, Engellilerin çalışma hakkının türkiye’de  anayasal görünümü, anayasadaki temel hak ve özgürlükler yönünden uluslar arası insan hakları, Hukuku yönünden engelli hakları ile ilişkili genel nitelikteki temel hak ve özgürlükler, Engelli hakları ile ilişkili özel nitelikteki temel hak ve özgürlükler,
Kamuda işe girme hakkı uluslararası insan hakları,  Engelli işçi çalıştırma zorunluluğu engelli işçi çalıştırmama cezası, Engelliliğe dayalı ayırımcılığa ilişkin düzenlemeler,
Hukuki yaptırım engelli çalışanların işyerindeki sorunları gibi hukuki yönden tebliğ sundu.

İngiltere’den Dr. Bob Bates raporuna göre İngiltere'de nüfus 64.600.000 olduğunu, halen sekiz milyon kişi, ya da İngiltere nüfusunun yüzde 14’nün engelli sınıfına girdiğini, eşitlik yasası altında  "Bir fiziksel veya zihinsel bozukluk" sahip  sınıflandırılan, öğrenme zorluğu veya akıl hastalığı gibi gizli sakatlık kabul edilir yaklaşık 2 milyon yetişkin olduğunu, görme kısıtlama veya hayatlarını önemli ölçüde etkileyebilecek   değer düşüklüğü ya da sağırlık derecelerine göre 10 milyona yakın bulunduğunu söyledi.

Fiziksel engelli veya ruhsal bozukluk kaynaklanan, özel eğitime ihtiyacı olduğunu
iş fırsatları ve eğitim olanaklarınına erişebildiklerini, işverenlerin işgücünün % 3    engelli istihdam kota mecburiyetini açıkladı.
Bazı meslekler sadece ağır engelliler için belirlendiğini ayrımcılk hakkında
Doğrudan ayrımcılık, dolaylı ayrımcılık    
algı ayrımcılık, Down Sendromlu eşitlik yasası İngiltere'de ayrımcılık karşıtı yasanın geçerli olduğu tüzükde, işverenlerin karşı ayrımcılık ya da özürlüye taciz etmelerini yasadışı kabul eder.
İstihdam olanakları almak yeteneği olan bireyleri güçlendirir. Bu nedenle yetenekli engellileri geliştirmek ve işyerinde dezavantajlı olmamasını sağlamak, gerekli kaynaklara sahip edebilmek için işverenleri destekleyen Destekli istihdam, korunaklı istihdam, işe erişimi etkinleştirmede devlet rol oynar.
İşverenler işyerinde engellilerin başarılı olması için her fırsatı temin eder.
On Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) dokuzu engelli çalışanların özürlü olmayan personel kadar üretken olduğuna inanmaktadır.

Romanya’dan Yrd.Doç. Dr. Aurelian Anghelescu raporu Romanya'da engellilerin çalışma koşullarını Istihdam üzerindeki güncel politikaları analizi, gerek yaptırıcı gerekse uygulama aksaklığından doğan cezalar tamamen Avrupa Birliğinin kriterlerine uygun olmasıydı.

Nüfusun yaklaşık % 3 Özürlüler için 2010 Ulusal Otoritesi (NADP) verilerine göre, engellilerin oluşmaktadır.
Fiziksel handikap / engellilik bir lokomotor engellilik olarak kabul edilir.Somatik handikap, Kronik visseral veya sistem hastalığın fiziksel rahatsızlıkları, Doğum kusurları ya da erken kazanılmış vurgulanan eksiklikler veya ciddi fiziksel adaptasyon eksikliği. Kanun Maddesi 50 ye göre; "Özürlü kişilerin özel koruma yararlanacak hak ve görevlerini izlerken o özürlüler etkin toplum hayatına katılabilir, böylece devlet, fırsat eşitliği, handikap önlenmesi ve tedavisinde ulusal bir politikanın başarısını sağlayacaktır. ebeveynleri ya da yasal eğitmenlerin. "

"handikap" sosyo-medikal açıdan ulusal düzeyde, Tıbbi perspektif, BM Sözleşmesi ile belirlenen standartlara en uygun olan kişinin yeni bir tanımı standartları   getirilmiştir.  

Özürlülük derecesi çerçeve tıbbi ve psiko-sosyal kriterler onayı, Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından yapılır.

 Prof. Dr. Murat Engin iki ülke ve ülkemizi değerlendirdiğinde eğitim ulaşım mimari engellerin sorunumuzun temelini işgal ettiğini bundan kaynaklanan istihdam zorluğunun altını çizdi.

Çalışan Engelli Bireylerin Hak Mücadelesi sendikal faaliyetlerde Hak-İş Engelli işci Antalya Şube Başkanı Murat Pilevneli öz-eleştirilerde bulunarak aidat ücretlerin aşrı yüksekliğinden eğitim için yüzde on harcamaların hiçbiri işci eğitiminde kullanılamadığını ancak şube müdürlerin eğitimi altında verdiği örnekle 5 yıldızlı otellerde ve havuz sefalarında harcandığı gerçeğini söyliyerek bunun yerine engelli işçi eğitimine harcanması dikkatini çekti.

yilmazparlar@yahoo.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder